Aktualności
Strona główna > Aktualności
27 września 2021

PAIH i e-Izba razem dla eksportu online

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i Izba Gospodarki Elektronicznej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promowania, edukowania i rozwoju eksportu w handlu internetowym. To potwierdzenie dotychczasowych dobrych doświadczeń we wzajemnych działaniach i plan na kolejne lata.

PAIH i e-Izba razem dla eksportu online


W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej i Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Grzegorz Słomkowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Celem współpracy jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i umocnienia polskiej branży cyfrowej oraz e-commerce na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Porozumienie obejmuje też promowanie rodzimych przedsiębiorstw względem potencjalnych kontrahentów zagranicznych obecnych na rynku polskim lub dopiero planujących współpracę gospodarczą.

W ramach zawartego porozumienia, Izba Gospodarki Elektronicznej - organizacja non profit reprezentująca interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce - będzie m.in. dzielić się wiedzą i doświadczeniem, by wspierać dalszy rozwój eksportu online. Eksperci z PAIH będą z kolei angażować się w cykliczne warsztaty i szkolenia dla biznesu, które realizowane są w ramach Szkoły Gospodarki Cyfrowej prowadzonej przez e-Izbę.
E-commerce to dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki, a pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła wzrost znaczenia sektora cyfrowego. Nowe trendy to nowe możliwości dla polskich firm, zarówno w rozwoju biznesów na rynku rodzimym, jak i ich internacjonalizacji. W PAIH pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu najskuteczniejszej strategii eksportowej i w dotarciu do nowych kontrahentów. Podpisane porozumienie usprawni wymianę informacji między naszymi instytucjami. Pozwoli działać jeszcze sprawniej i z większą intensywnością, a przede wszystkim stale i w długofalowej perspektywie. Wykorzystamy przy tym wspólny potencjał w promocji polskich firm z branży cyfrowej na rynku polskim i rynkach międzynarodowych - stwierdził Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.Handel transgraniczny, z uwagi na odmienne realia prawno – podatkowe danego rynku, wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla branży e-commerce. Do tego dochodzą kwestie różnic w zakresie promocji, e-marketingu oraz płatności, które są kluczowe w działalności transgranicznej. Izba Gospodarki Elektronicznej od lat wspiera polskie firmy e-commerce w eksporcie online. Mamy fantastyczne produkty, świetną obsługę klienta oraz jesteśmy przygotowani logistycznie na obsługę klienta zagranicznego. Współpraca z PAIH to dla nas ważny krok w dalszym wspieraniu przedsiębiorców sektora MŚP w międzynarodowej ekspansji - podsumowała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.Celem współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Izbą Gospodarki Elektronicznej jest poprawa sytuacji polskich e-przedsiębiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą. Kluczowe są wspólne działania na rzecz niwelowania barier legislacyjnych i formalno-prawnych oraz stymulowanie dalszego rozwoju eksportu produktów i usług branży cyfrowej i e-commerce.

O Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

O Izbie Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Główne cele Izby Gospodarki Elektronicznej to:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.


Galeria zdjęć:Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij