Aktualności
Strona główna > Aktualności
1 czerwca 2023

Podsumowanie działań ZBH PAIH w Kijowie - Odbudowa Ukrainy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wdrożyła konkretne programy wsparcia Ukrainy już w pierwszych dniach marca br., a więc zaraz po rosyjskiej agresji. PAIH od samego początku aktywnie angażuje się w niwelowanie gospodarczych skutków wojny na Ukrainie, pomagając ukraińskim firmom oraz polskim działającym wcześniej na terenie tego kraju oraz chcącym wziąć udział w jego powojennej odbudowie.

Odbudowa Ukrainy


W rozwoju wzajemnych stosunków handlowych między Polską a Ukrainą istotną rolę odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) PAIH w Kijowie, które działa od 2018 roku. Biuro prowadzi aktywną obsługę polskich przedsiębiorców, pomaga firmom w działaniach podejmowanych na rynku ukraińskim, buduje sieć partnerskiego wsparcia w środowisku polskich inwestorów obecnych na Ukrainie oraz zajmuje się kompleksową obsługą ukraińskich inwestorów. Kijowskie ZBH wspiera ukraińskie podmioty w procesie relokacji biznesu do Polski, pomaga w znalezieniu partnerów do współpracy zarówno dla polskich, jak i ukraińskich podmiotów gospodarczych, a także prowadzi inne działania mające na celu integrację polskiego i ukraińskiego środowiska biznesu. W ramach swoich działań Biuro organizuje również wydarzenia informacyjne poruszające aktualne tematy istotne dla polsko-ukraińskiego biznesu. Realizuje także działania o charakterze promującym polską gospodarkę w Polsce i Ukrainie. Aktywnie współpracuje z instytucjami z obu krajów tj. administracją rządową i publiczną, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami otoczenia biznesu. Na uwagę zasługuje również silna współpraca ZBH z Ambasadą RP w Kijowie jak i Ambasadą Ukrainy w Warszawie. Obecnie Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Kijowie tymczasowo działa z Warszawy.


Podsumowanie działań w liczbach


Odbudowa Ukrainy

 

 • W okresie styczeń 2022 - maj 2023 ZBH PAIH w Kijowie obsłużyło 210 klientów polskich oraz 75 klientów ukraińskich realizując na ich rzecz 543 usług.

 • ZBH PAIH w Kijowie zrealizowało oraz współpracowało przy organizacji 42 wydarzeń promocyjno-informacyjnych dot. rynku ukraińskiego, w których udział wzięło łącznie 3800 przedsiębiorców.

 • ZBH w Kijowie zorganizowało ponad 70 spotkań dla polskich podmiotów.

 • ZBH w Kijowie przeprowadziło 17 interwencji na rzecz polskich przedsiębiorców.

 • ZBH w Kijowie opublikowało Katalog Polskich Spółek, w którym zamieszczono 320 wizytówek przedsiębiorców ze strategicznych branż istotnych dla odbudowy Ukrainy.

Odbudowa Ukrainy

 

 • 9 czerwca 2022 r. uruchomiono nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Do połowy maja 2023 do PAIH zgłosiło się ponad 2300 polskich firm zainteresowanych odbudową Ukrainy, eksportem, inwestowaniem, jak i współpracą z ukraińskimi kontrahentami na zasadzie podwykonawstwa. PAIH przygotowała dla nich cykl konsultacji branżowych:

#Konsultacje Branżowe PAIH: ABC EKSPORTU na rynku ukraińskim (29.11.2022)
#Konsultacje Branżowe PAIH: Zamówienia publiczne na rzecz pomocy i odbudowy Ukrainy (24.11.2022)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor energetyczny (01.12.2022)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor budowa i wykańczanie budowli (15.12.2022)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor rolno-spożywczy (21.02.2023)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor medyczny i farmaceutyczny (15.03.2023)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor maszyny i urządzenia (11.05.2023)
#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor IT/ICT (25.05.2023)

w ramach których:

 • uczestniczyło ponad 1000 osób;
 • 8 wydarzeń zorganizowano w formule hybrydowej;
 • przy rejestracji zadano 1250 pytań;
 • w wydarzeniach uczestniczyło 98 prelegentów;

Odbudowa Ukrainy

 

 • Obecnie w Departamencie Inwestycji są prowadzone 3 aktywne projekty z Ukrainy o łącznej wartości 3,1 mln EUR i 275 miejsc pracy - wszystkie trzy to branża BSS.

 • Od wybuchu wojny odnotowano ponad 4800 zgłoszeń w ramach uruchomionej infolinii PAIH/PFR.

 • PAIH zapewniła przestrzeń do funkcjonowania Centrum Konsultacyjnego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy - Diia.Business, które w ciągu 12 miesięcy swego funkcjonowania obsłużyło około 7000 zapytań.

 • Departament Projektów Europejskich zorganizował 6 szkoleń, którego celem był rozwój kompetencji biznesowych wśród Ukraińców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.


Odbudowa Ukrainy


Uruchomione projekty PAIH dotyczące Ukrainy

Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy. 9 czerwca 2022 r. uruchomiono nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii zakłada współpracę na tym polu z biznesem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest jego operatorem. Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców chętnych do powrotu na rynek ukraiński. Do połowy maja 2023 do udziału zgłosiło się ponad 2300 firm zainteresowanych zarówno eksportem, inwestowaniem, jak i współpracą z ukraińskimi kontrahentami na zasadzie podwykonawstwa.

Stworzenie Co-work Ukraina. Dzięki inicjatywie PAIH firmy z Ukrainy mogą korzystać z przestrzeni biurowej Coworking Ukraina w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Program zaplanowano z myślą o umożliwieniu ukraińskim przedsiębiorcom utrzymania ciągłości działania. Przestrzeń została przystosowana i wyposażona, a na miejscu zapewniono stałą obsługę w języku ukraińskim. Oferowane wsparcie jest bezpłatne na okres 3 miesięcy. Zainteresowanie ze strony ukraińskiego biznesu jest bardzo duże, o czym świadczy całkowite wykorzystanie udostępnionych powierzchni.

Alert rynkowy/sankcyjny PAIH (publikowany na stronie paih.gov.pl). Eksperci PAIH na bieżąco monitorują sytuację na Ukrainie, w tym wprowadzane przepisy, obostrzenia oraz zakazy i nakazy mające wpływ na prowadzenie współpracy handlowej z Ukrainą. Na stronie internetowej PAIH na bieżąco publikowane są materiały informacyjne zawierające odwołanie do właściwych aktów prawnych, szczegółowe informacje na temat przyjętych restrykcji oraz inne istotne informacje, o które pytają zgłaszający się przedsiębiorcy.

PAIH zapewniła przestrzeń do funkcjonowania Centrum Konsultacyjnego Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy - Diia.Business. W ciągu 12 miesięcy swego funkcjonowania Diia.Business obsłużyła około 7000 zapytań. Konsultacje dotyczą zakładania podmiotów gospodarczych, poszukiwania nieruchomości pod biznes, uwarunkowań prawnych prowadzenia biznesu (licencje, sanepid etc.), zagadnień podatkowych w prowadzeniu biznesu, możliwości uzyskania dofinansowania (granty, dotacje, kredyty). Centrum poszukuje także partnerów handlowych dla eksportu z Ukrainy.

PAIH realizuje projekt pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którego celem jest rozwój kompetencji biznesowych wśród Ukraińców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Uczestnikami szkoleń były firmy ukraińskie korzystające z Cowork Ukraina PAIH, firmy ukraińskie zgłaszające chęć relokacji biznesu do Polski, jak również przedsiębiorcy ukraińscy i osoby fizyczne narodowości ukraińskiej rekrutowane przy wsparciu m.in. instytucji regionalnych współpracujących z PAIH. Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej. W ramach projektu odbyło się 6 szkoleń (w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kielcach oraz Rzeszowie).


Zrealizowane działania w ramach współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy 2022/2023

(Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Departament Eksportu i Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie a także udział w projektach zewnętrznych związanych z tematyką odbudowy Ukrainy i współpracy gospodarczej polsko - ukraińskiej):

 1. Szkolenie. „Relokacja biznesu: od A do Z. Jak biznes ukraiński w warunkach wojny może wejść na rynek polski і skorzystać z dostępnego wsparcia”, zorganizowane 12 lipca 2022 r. w ramach projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności ukraińskich regionów” współfinansowanego ze środków projektu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 2. Webinarium "Zmiany opodatkowania w okresie stanu wojennego". zrealizowane 14 lipca 2022 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego biznesu działającego na Ukrainie oraz współpracującego z Ukrainą.

 3. Śniadanie Biznesowe „Stosunki pracy i spory pracownicze w okresie stanu wojennego"; 11 sierpnia 2022 r.

 4. Spotkanie robocze Zarządu PAIH z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce - Wasylem Zwaryczem w dn. 12 sierpnia 2022 r. poświęcone perspektywom współpracy pomiędzy oboma krajami w zakresie wymiany gospodarczej i odbudowy Ukrainy oraz dotychczasowym inicjatywom PAIH w kwestii pomocy biznesowej oraz humanitarnej ze strony Agencji dla Ukrainy oraz planowanych dalszych działaniach w tym zakresie.

 5. 29 sierpnia – 2 września 2022 odbyła się współorganizowana przez PAIH Misja Gospodarcza z Ukrainy - wizyta przedstawicieli biznesu rolniczego i szefów społeczności samorządowej Ukrainy z 6 obwodów.

 6. 31 sierpnia 2022 w Warszawie zrealizowano Forum Odbudowa Ukrainy - Konsultacje Branżowe MRiT i PAIH - wydarzenie z udziałem ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, prezesa PAIH Krzysztofa Dryndy oraz Ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza zorganizowane przez PAIH. Forum „Odbudowa Ukrainy - konsultacje branżowe” - wydarzenie otwierające konsultacje branżowe w ramach współpracy z polskim biznesem na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy. Wydarzenie skierowane było do spółek zarejestrowanych na odbudowaukrainy.paih.gov.pl (w wydarzeniu wzięło udział blisko 800 przedsiębiorców). W ramach forum odbyły się konsultacje branżowe z biznesem z następujących branż: budowlanej, rolno-spożywczej, maszyn i urządzeń, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i medycznej, kosmetycznej oraz inne. Konsultacjom towarzyszyło forum poświęcone rządowym narzędziom wsparcia oraz możliwościom udziału w międzynarodowych przetargach na rzecz odbudowy Ukrainy. Uczestnicy wydarzenia poznali również bariery wejścia na rynek ukraiński oraz warunki realizacji zamówień publicznych na terenie Ukrainy. Planowane są dalsze #Konsultacje Branżowe PAIH w mniejszych grupach. Ich celem będzie wypracowanie najefektywniejszej aktywności polskich podmiotów na rynku ukraińskich a także możliwych modeli ich wsparcia przez Polskę w tym procesie.

 7. 15-16 września 2022 współpraca PAIH przy realizacji Międzynarodowej Konferencji Agro&Food Security Forum.

 8. 22 września 2022 udział Przedstawicieli PAIH oraz wkład merytoryczny w 8 Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej.

 9. 13 października 2022 PAIH współorganizowała spotkanie dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców realizowane w ramach projektu RE_EKSPORT UKRAINE & Business Mixer. Agencja aktywnie uczestniczyła w wydarzeniu m.in. poprzez prezentację oferty PAIH oraz stoisko konsultacyjne.

 10. 21 października 2022 miało miejsce II FORUM BUDOWLANE UNITY HUB. W ramach aktywnej obecności przedstawicieli PAIH na wydarzeniu zaprezentowano możliwości współpracy polskiego biznesu przy planowanej odbudowie powojennej Ukrainy.

 11. 18-19 października 2022 Agencja współorganizowała Ogólnopolskie Forum Stolarskie 2022. W wydarzeniu aktywny udział brały ZBH w Kijowie i inne placówki PAIH. Podczas Forum przedstawiono możliwości współpracy polskiego biznesu przy planowanej odbudowie powojennej Ukrainy.

 12. 27 października 2022 ZBH PAIH w Kijowie współorganizowało XVI Międzynarodowe Forum Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe w Warszawie. Na wydarzeniu zostały poruszone następujące zagadnienia: Wyzwania i perspektywy współpracy handlowej i gospodarczej w kontekście agresji militarnej Rosji wobec Ukrainy; Powojenna odbudowa Ukrainy: możliwości i perspektywy dla polskich firm w realizacji projektów infrastrukturalnych i budowlanych.

 13. 27 października 2022 Członek Zarządu PAIH Zdzisław Sokal wziął udział w Spotkaniu informacyjnym o projekcie Współpraca na rzecz odbudowy ukraińskiej infrastruktury. Sekretariat Międzynarodowej Karty Energetycznej w ramach projektu „Współpraca na rzecz odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej” organizuje spotkania koordynacyjne w sprawie odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
  PAIH zaproszono do udziału w II spotkaniu, które odbyło się w 27.10.2022 r. w formacie on-line z wystąpieniem Członka Zarządu PAIH Zdzisława Sokala (prezentacja PAIH oraz polskiego sektora energetycznego).

 14. #Newsletter PAIH - Odbudowa Ukrainy nr 1/2022 (wysyłany do wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w bazie z podsumowaniem zrealizowanych wydarzeń, a także z informacjami o planowanych projektach i istotnych wiadomościach dla polskiego biznesu).

 15. Uruchomienie strony odbudowaukrainy.paih.gov.pl (strona jako źródło aktualnych informacji o zachodzących procesach w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy jak i bieżącej współpracy handlowej).

 16. #Konsultacje PAIH: Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych jako forma ekspansji zagranicznej. System zamówień publicznych Ukrainy w czasie wojny i odbudowy (24 listopada 2022 r.).
  Prezentacje eksperckie: Procedury udziału w przetargach międzynarodowych; Procedury udziału w zamówieniach publicznych realizowanych na Ukraine; Prawne aspekty udziału w projektach; realizowane obecnie projekty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ukrainy; Federacja Miast Ukrainy (realizacja projektów przez samorządy na Ukrainie, procedury, możliwości udziału zagranicznych podmiotów).

 17. #Konsultacje PAIH: Szkolenie ABC EKSPORTU na rynku ukraińskim (29 listopada 2022 r.) skierowane do polskich podmiotów zainteresowanych współpracą z rynkiem ukraińskim.

 18. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor energetyczny (forma: hybrydowa), zrealizowane 1 grudnia 2022 r.

 19. Spotkanie networkingowe polskiego i ukraińskiego biznesu; zrealizowane 15 grudnia 2022 r.

 20. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor budowlany (forma: hybrydowa); zrealizowane 15 listopada 2022 r.

 21. #Newsletter PAIH - Odbudowa Ukrainy nr 1/2023 (wysłany na początku stycznia 2023 r. do wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w bazie z podsumowaniem zrealizowanych wydarzeń, a także z informacjami o planowanych projektach i istotnych wiadomościach dla polskiego biznesu).

 22. Współpraca PAIH przy organizacji drugiej Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „Budma” i Konferencji BUILD 4FUTURE, które odbyły się w dniach 31 stycznia - 3 lutego 2023 r. w Poznaniu. (promocja polskich spółek przez PAIH oraz organizacja spotkań B2B; dostarczenie branżowych informacji, organizacja warsztatów).

 23. Współpraca PAIH przy realizacji Targów ReBuild Ukraine, które odbyły się w dniach 15-16 lutego 2023 w Warszawie. Patronat honorowy PAIH nad wydarzeniem (promocja polskich spółek; udział Ministra Waldemara Budy w otwarciu, wizytacja targów).

 24. Spotkanie PAIH z delegacją Klubu Burmistrzów Ukrainy w dniu 16 lutego 2023 r. Organizacja zrzesza burmistrzów i prezydentów miast Ukrainy. Spotkanie było poświęcone poznaniu potrzeb oraz możliwości współpracy ukraińskich samorządów z polskim biznesem w zakresie odbudowy poszczególnych miast i gmin ze zniszczeń wojennych.

 25. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor rolno - spożywczy (forma: hybrydowa); zrealizowane 21 lutego 2023 r.

 26. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor medyczny i farmaceutyczny (forma: hybrydowa) zrealizowane 14 marca 2023 r.

 27. Spotkanie robocze z przedstawicielami samorządów Ukrainy, które odbyło się 24 marca 2023 r. (prezentacje regionów, promocja PAIH i spółek zgłoszonych do bazy odbudowy Ukrainy).

 28. I Forum Firm Rodzinnych Lubelszczyzny w Lublinie (udział, prezentacja PAIH), zrealizowane 29 marca 2023 r.

 29. Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze z udziałem Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy, zorganizowane w Warszawie 5 kwietnia 2023 r.

 30. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (udział i wystąpienia w panelach poświęconych tematyce ukraińskiej), 24-26 kwietnia 2023 r.

 31. XVII Międzynarodowe Polsko Ukraińskie Forum Biznesowe (partner strategiczny, organizacja i udział w panelach), zrealizowane 27 kwietnia 2023 r.

 32. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor maszyny i urządzenia (forma: hybrydowa) zrealizowane: 11 maja 2023 r.

 33. Śniadanie biznesowe Polskiego Towarzystwa Gospodarczego „Odbudowa Ukrainy - szanse dla polskiego biznesu” (udział i prezentacja PAIH), 11 maja 2023 r.

 34. Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie, 16-17 maja 2023 r. (stoisko informacyjne PAIH i udział merytoryczny).

 35. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor IT/ICT (forma: hybrydowa); zrealizowane 25 maja 2023 r.


Zaplanowane działania 2022/2023

 1. Wydanie wersji ukraińskiej i angielskiej I edycji Katalogu Polskich Spółek (320 wizytówek polskich podmiotów, w trzech językach) czerwiec 2023 r.

 2. Webinarium Akcelerator dla branży budowlanej organizowane przez MRiT 18-19 maja 2023 r. w Warszawie (prezentacja PAIH).

 3. #Konsultacje Branżowe PAIH: sektor motoryzacyjny, transportowy i logistyczny (forma: hybrydowa) Termin: 28 czerwca 2023 r.

 4. II FORUM ODBUDOWA UKRAINY - KONSULTACJE BRANŻOWE we Lwowie
  Konferencja, stoiska targowe polskich spółek oraz konferencja prasowa w Ukraińskiej Agencji Prasowej (prezentacja katalogu polskich spółek, działań PAIH w procesie odbudowy Ukrainy etc.). Planowana realizacja we wrześniu 2023 r.

 5. Wydanie II edycji Katalogu Polskich Spółek; Planowany termin: październik 2023 r.

 6. Stoisko PAIH na targach ReBuild Ukraine 2.0 dla branży budowlanej i energetycznej, termin: 14-15 listopada 2023 r. (współorganizacja z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz Izbą Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska).

 7. Misje Gospodarcze do Ukrainy/do Polski; termin: sierpień 2023 - kwiecień 2024 r. Organizacja 6 misji gospodarczych (podział branżowy).


Zakończone ukraińskie projekty inwestycyjne w portfolio PAIH

Ze strony ukraińskiego biznesu występuje wzmożone zainteresowanie relokacją biznesu do Polski a także realizacją projektów inwestycyjnych na terytorium Polski. Są to przeważnie zakłady produkcyjne mające klientów w Europie, których moce produkcyjne na Ukrainie są zagrożone. Istotną część stanowią producenci rolni, którzy widzą dla siebie szansę w założeniu zakładu do przetwarzania w Polsce wyprodukowanych na Ukrainie zbóż i nasion roślin oleistych. Kolejny obszar zainteresowania ukraińskiego biznesu to zaspokojenie potrzeb, w tym oświatowych, licznej wspólnoty ukraińskiej, znajdującej się obecnie w Polsce.

l.p.

Nazwa firmy

Kraj rejestracji

Sektor

Miejsce inwestycji

Województwo

Wartość
inwestycji
(mln EUR)

Liczba tworzo-
nych miejsc
pracy

Rok

1

Infopulse Poland Sp. z o.o.

Ukraina

BSS-IT

Łódź

łódzkie

8,00

350

2022

2

Amazon SARL

Ukraina

B&R

Gdańsk

pomorskie

0,00

146

2022

3

Eleks Sp. z o.o.

Ukraina

BSS-IT

Rzeszów

podkarpackie

0,00

27

2022

4

N-ix Poland Sp. z o.o.

Ukraina

BSS-IT

Kraków

małopolskie

2

60

2022

5

Kness Development Polska Sp. z o. o.

Ukraina

komponenty dla OZE

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

0,5

30

2023


Podpisane przez PAIH porozumienia o współpracy

 • UkraineInvest
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców w Ukrainie
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij