Aktualności
Strona główna > Aktualności
28 czerwca 2023

Nowelizacja Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030

Z początkiem czerwca zaktualizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Nowelizacja zapewnia m.in. łatwiejszy dostęp do grantów dla MŚP, obniżenie wymagań ze względu na wielkość firmy i lokalizację projektu oraz wprowadza nowe kryteria oceny inwestycji.

Celem Programu jest wspieranie projektów inwestycyjnych (strategicznych i innowacyjnych inwestycji produkcyjnych i inwestycji usługowych BSS i B+R) ukierunkowanych na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji celowej na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. W ramach Programu wsparcie inwestycji będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wysokość grantów może być zwiększona w wypadku oferowania pracownikom szkoleń.

Według najnowszej aktualizacji minimalna wartość kosztów inwestycji do poniesienia i liczby nowych miejsc pracy do utworzenia w ramach każdego z typów inwestycji ulegają obniżeniu o odpowiednio 98, 95, 80 i 70% dla mikro, małych, średnich i rozwijających się przedsiębiorców. Minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia w ramach reinwestycji ulega obniżeniu o 90% i zaokrągleniu w górę do najbliższej liczby całkowitej. Nowelizacja modyfikuje również preferencyjne warunki dla inwestycji planowanych w obszarach zagrożonych wykluczeniem. Więcej informacji o grantach dostępne jest pod linkiem.

Jak złożyć wniosek o wsparcie?

Punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Pierwszym krokiem jest przekazanie do PAIH przez przedsiębiorcę informacji o projekcie w formularzu aplikacyjnym oraz przekazanie wniosku o przyznanie pomocy publicznej wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw gospodarki W przypadku posiadania statusu dużego przedsiębiorcy - należy złożyć oświadczenie o niezbędności pomocy publicznej dla projektu (tzw. analiza efektu zachęty).Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij