Zastrzeżenie prawne
Strona główna > Zastrzeżenie prawne

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., zwana dalej „PAIH S.A.”, informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej Serwisem", nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji. 

Wszelkie informacje i publikacje znajdujące się w Serwisie są zamieszczone dla celów informacyjnych lub promocyjnych. Staramy się by materiały i informacje zamieszczone na naszym Serwisie były aktualne i kompletne, jednakże nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia błędu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za rzetelność, dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym Serwisie oraz stron internetowych do których linki i odsyłacze możecie znaleźć w naszym Serwisie.  Wszelkie ryzyka z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik naszego Serwisu internetowego. PAIH S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy będące rezultatem bazowania na informacjach pochodzących z naszego Serwisu. Wszelkie ryzyka z tytułu użytkowania naszego  w szczególności zaś dotyczące korzystania z informacji i wiadomości zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie jego użytkownik. 

Prawa do Serwisu jako całości przysługują PAIH S.A., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do PAIH S.A. lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Zarówno całość jak i poszczególne elementy zawartości Serwisu podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w tym w  szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.).

Jeżeli w Serwisie zamieszczono linki i odsyłacze do serwisów internetowych innych podmiotów to wyłączenie ze względu na wygodę użytkowników naszego Serwisu. PAIH S.A. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisach innych podmiotów. 

PAIH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, uboczne, oczekiwane, następcze lub moralne ani żadne inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej związane lub wynikające z korzystania z Serwisu.

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do treści Serwisu zarówno w odniesieniu do jego części jak również całości bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij