Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Regiony > Współpraca z deweloperami i agencjami nieruchomości

Dlaczego PolskaWspółpraca z deweloperami i agencjami nieruchomości

Zasady współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. z firmami deweloperskimi oraz agencjami nieruchomości:

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze zasady dotyczą współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. z Firmami Deweloperskimi oraz Agencjami Nieruchomości.
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Polski działającą na rzecz zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, nie ponoszącą kosztów za pośrednictwo, nie pobierającą również opłat i prowizji za wyszukiwanie nieruchomości dla Inwestorów.
 3. Przekazanie ofert inwestycyjnych przez Firmę Deweloperską lub Agencję Nieruchomości nie skutkuje rezerwacją danej nieruchomości przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. dla potencjalnego Inwestora.

Postanowienia szczegółowe

 1. Wymiana informacji między Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. a Firmą Deweloperską lub Agencją Nieruchomości odbywa się w formie mailowej poprzez między innymi zapytanie o dostępność lokalizacji z podaniem parametrów hali lub terenu oraz informację o braku ofert inwestycyjnych odpowiadającym parametrom wyznaczonym przez Inwestora.
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przekazuje Firmom Deweloperskim oraz Agencją Nieruchomości tylko te informacje dotyczące projektu, na które otrzymał zgodę od Project Managera prowadzącego projekt.
 3. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w pierwszej kolejności przesyła zapytania ofertowe do Firm Deweloperskich. W przypadku otrzymania oferty inwestycyjnej nie odpowiadającej kryteriom projektu PAIH zwraca się z zapytaniem ofertowym do Agencji Nieruchomości.
 4. W przypadku otrzymania ofert inwestycyjnych tych samych lokalizacji od dwóch lub więcej Agencji Nieruchomości, Inwestor otrzymuje ofertę inwestycyjną Agencji Nieruchomości, która przesłała swoją ofertę jako pierwsza.
 5. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w każdej sytuacji może zwrócić się do Firmy Deweloperskiej lub Agencji Nieruchomości o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących oferty inwestycyjnej.
 6. Firmy Deweloperskie oraz Agencje Nieruchomości zobowiązują się przekazywać Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. tylko zweryfikowane oferty inwestycyjne. Oferta inwestycyjna powinna być przygotowana w języku angielskim, w postaci elektronicznego pliku (najlepiej format PDF) i gotowa do dalszego przekazania Inwestorowi.
 7. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną oferty inwestycyjnej przesłanej przez Firmę Deweloperską lub Agencję Nieruchomości.
 8. Ostateczną decyzję o przekazaniu Inwestorowi oferty inwestycyjnej spełniającej kryteria określone przez Inwestora każdorazowo podejmuje Project Manager Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. prowadzący projekt.
 9. Firmy Deweloperskie oraz Agencje Nieruchomości są zobowiązane na prośbę Project Managera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. prowadzącego projekt do bezpłatnej prezentacji Inwestorowi danej lokalizacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania Inwestora.
 10. Project Manager Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. skontaktuje się z Firmą Deweloperską lub Agencją Nieruchomości, której ofertę inwestycyjną pozytywnie rozpatrzył Inwestor, w celu ustalenia dalszych wspólnych działań dotyczących projektu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady są wiążące dla Firm Deweloperskich oraz Agencji Nieruchomości, a warunkiem współpracy jest akceptacja oświadczenia stanowiącego załącznik.
 2. Z tytułu współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. z Firmami Deweloperskimi oraz Agencjami Nieruchomości nie przysługują roszczenia związane z wykonaniem niniejszych zasad.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij