Inwestycje
Strona główna > Inwestycje > Zachęty inwestycyjne > Centra Badawczo-Rozwojowe

Zachęty inwestycyjne Centra naukowo-badawcze

O status Centra Badawczo-Naukowego może ubiegać się przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), prowadzący badania lub prace rozwojowe.

Przedsiębiorca, który stara się o status CBR dla swojej firmy powinien osiągnąć przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:
  • 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo

  • 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.
Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i stosuje przepisy o rachunkowości.

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który ubiega się o nadanie statusu CBR, jest także złożenie wniosku do ministra, który zawiera nazwę firmy, siedzibę i jej adres, oznaczenie formy prawnej, numer NIP i REGON oraz dane dotyczące przychodów netto (określone w art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej). Dokumentacja musi również zawierać opis badań lub prac badawczo- rozwojowych, zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym, jak również wyniki, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

Centra badawczo-rozwojowe mają możliwość zwolnienia m.in. na zasadach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Łącznie może to być nawet 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.

Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 706).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centra-badawczo-rozwojowe

(Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jakich ciasteczek używamy lub wyłączyć je w ustawieniach.
Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij