Majątek

Struktura aktywów2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)
Aktywa, w tym144 123113 556110 508
Wartości niematerialne i prawne32140597
Rzeczowe składniki aktywów2 6312 9702 774
Inwestycje3 8273 6333 816
Należności2 0536 23620 736
Środki pieniężne133 75598 18582 082
Rozliczenia międzyokresowe1 8252 392502

Wybrane elementy pasywów2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)
Kapitał własny21 034100 95280 614
Wynik finansowy netto-1 990-36 270*-20 338

Otrzymane dotacje2017 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)
Dotacja MSWiA "Standardy obsługi Inwestora w Samorządzie"209
396
44
Dotacja "Next Step Poland"
431
475

*Za rok 2018 strata została pokryta poprzez zmniejszenie kapitału akcyjnego Agencji. Zadania wykonywane na rzecz polskich przedsiębiorców finansowane są w ramach uzyskiwanej z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotacji celowej, jak również z kapitału akcyjnego, opłaconego przez Akcjonariusza, tj. Skarb Państwa. Biorąc pod uwagę to, że Agencja działa w formie spółki prawa handlowego (Spółki Akcyjnej) i podlega przepisom Ustawy o rachunkowości, gros wydatków ponoszonych na realizację wspomnianych celów, zaliczanych jest do bieżących kosztów operacyjnych. W związku z tym mogą one pomniejszyć wynik finansowy Agencji. Nadwyżka kosztów nad przychodami zanotowana przez Agencję w 2018 roku jest jedynie formalnym (technicznym) ujęciem przepływów finansowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2020-10-21 13:40:34 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2020-10-21 13:40:36 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 2930

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności