Informacje o Agencji

Misją Agencji jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zanim powstała PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną 17 czerwca 1991 r. pod nazwą Polska Agencja Informacyjna S.A. na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów w Decyzji nr 1 z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie zagospodarowania majątku Polskiej Agencji Informacyjnej "INTERPRESS".

W dniu 24 czerwca 2003 r. nastąpiło połączenie Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Polskiej Agencji  Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na Polską Agencję Informacyjną S.A. (Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2003 r.).

W dniu 2 lutego 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2016 r.).

Dane rejestrowe

Agencja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000109815
NIP: 526-030-01-67
Regon: 012070669
Kapitał zakładowy: 330 780 340,17 zł (wpłacony w całości)
ePUAP: PAIH_SA_

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: +48 22 334 98 00
 

Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2024-02-06 13:35:22 (Anna Woińska)
Opublikowano: 2024-02-06 13:35:27 (Anna Woińska)

Liczba odwiedzin: 5991

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności