Usługa oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu i strategii ekspansji Grantobiorców na 9 rynków oraz kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: USA, Kanada, Meksyk z podziałem na 5 części - nr referencyjny: BOK/AC-25-29/2018

Nazwa postępowania Usługa oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu i strategii ekspansji Grantobiorców na 9 rynków oraz kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: USA, Kanada, Meksyk z podziałem na 5 części
Numer referencyjny BOK/AC-25-29/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 18.05.2018

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna przekazuje do wiadomości publicznej opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2018 r. pod nr 2018/S 094-213474 ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn.: Usługa oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu i strategii ekspansji Grantobiorców na 9 rynków oraz kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: USA, Kanada, Meksyk z podziałem na 5 części

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest pod adresem

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213474-2018:TEXT:PL:HTML

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-05-18 15:47:06 (Jarosław Mrozowski)
Opublikowano: 2018-05-18 15:47:06 (Jarosław Mrozowski)

Liczba odwiedzin: 214

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności