Komunikaty

Właścicielem 100% akcji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzi spółka pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.


Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów 88160 akcji imiennych serii A, 3000 akcji imiennych serii B, 107020 akcji imiennych serii C, 20000 akcji imiennych serii D, 1000000 akcji imiennych serii F, 159000 akcji imiennych serii E, 2886 akcji imiennych serii G Spółki Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (PAIH S.A.).
 
Zarząd PAIH S.A. zawiadamia o powzięciu przez Zarząd w dniu 12.02.2021 r. uchwały nr 5/V/2021 w przedmiocie unieważnienia wszystkich dokumentów akcji imiennych serii A, B, C, D, F, E, G oraz wydania nowych odcinków zbiorowych akcji tych serii. Zarząd PAIH S.A. zawiadamia, że zostały unieważnione wszystkie dokumenty akcji imiennych, obejmujące:

 1. 88160 akcji imiennych serii A o nr od 000000001 do 000088160;
 2. 3000 akcji imiennych serii B o nr od 000000001 do 000003000;
 3. 107020 akcji imiennych serii C o nr od 000000001 do 000107020;
 4. 20000 akcji imiennych serii D o nr od 000000001 do 000020000;
 5. 1000000 akcji imiennych serii F o nr 000000001 do 001000000;
 6. 159000 akcji imiennych serii E o nr 000000001 do 000159000;
 7. 2886 akcji imiennych serii G o nr 000000001 do 000002886.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, zostały wydane nowe odcinki zborowe akcji imiennych obejmujące:

 1. 88160 akcji imiennych serii A o nr od 000000001 do 000088160;
 2. 3000 akcji imiennych serii B o nr od 000000001 do 000003000;
 3. 107020 akcji imiennych serii C o nr od 000000001 do 000107020;
 4. 20000 akcji imiennych serii D o nr od 000000001 do 000020000;
 5. 1000000 akcji imiennych serii F o nr 000000001 do 001000000;
 6. 159000 akcji imiennych serii E o nr 000000001 do 000159000;
 7. 2886 akcji imiennych serii G o nr 000000001 do 000002886.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Spółka Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), stosowanie do treści art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa Prezesa Rady Ministrów jako uprawnionego do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa – jedynego Akcjonariusza Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w formie papierowej, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Krucza 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.


Plik do pobrania:

PDF
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2024-05-09 15:54:30 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2024-05-09 15:54:33 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 2717

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności