Wielokanałowa (radio, prasa, internet) kampania medialna promująca wydarzenie PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą - nr referencyjny: BOK/AC-25-52/2018

Nazwa postępowania Wielokanałowa (radio, prasa, internet) kampania medialna promująca wydarzenie PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą
Numer referencyjny BOK/AC-25-52/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 21.06.2018

Wielokanałowa (radio, prasa, internet) kampania medialna promująca wydarzenie PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266156-2018:TEXT:PL:HTML

Termin składania ofert upływa w dniu 04.07.2018r. o godzinie 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2018r. o godzinie 12:30

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-08-23 12:16:56 (Jarosław Mrozowski)
Opublikowano: 2018-08-23 12:16:56 (Jarosław Mrozowski)

Liczba odwiedzin: 147

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności