Opracowanie i wdrożenie koncepcji kampanii promocyjnej oraz dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Polskie Mosty Technologiczne” z podziałem na 2 części - nr referencyjny: BOK/AC-25-25/2018

Nazwa postępowania Opracowanie i wdrożenie koncepcji kampanii promocyjnej oraz dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Polskie Mosty Technologiczne” z podziałem na 2 części
Numer referencyjny BOK/AC-25-25/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 21.06.2018

Opracowanie i wdrożenie koncepcji kampanii promocyjnej oraz dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Polskie Mosty Technologiczne” z podziałem na 2 części. BOK/AC-25 –25/2018

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266164-2018:TEXT:PL:HTML

Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2018r. o godzinie 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2018r. o godzinie 12:30

 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-07-03 14:07:07 (Jarosław Mrozowski)
Opublikowano: 2018-07-03 14:07:07 (Jarosław Mrozowski)

Liczba odwiedzin: 142

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności