Zakup energii elektrycznej dla budynków własnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanych w Warszawie. - nr referencyjny: DPZP.DA.24/18/2022/PN

Nazwa postępowania Zakup energii elektrycznej dla budynków własnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanych w Warszawie.
Numer referencyjny DPZP.DA.24/18/2022/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 13.01.2023
Termin składania ofert 13.02.2023

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej łącznej ilości około 853 500 kWh  dla 4 punktów poboru energii:

Część Nr 1 – Zakup energii elektrycznej dla budynku przy ul. Bagatela 12 w Warszawie,

520 000 kWh (przyłącze I, II, III);

Część Nr 2 – Zakup energii elektrycznej dla budynku przy  Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie, 333 500 kWh (przyłącze IV);

2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej Umowie. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie umowy  w wysokości co najmniej 50% szacowanej ilości energii elektrycznej, wskazanej
w OPZ.

Dokumentacja postępowania

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2023-01-13 11:49:17 (Małgorzata Staśkiel)
Opublikowano: 2023-01-13 11:49:17 (Małgorzata Staśkiel)

Liczba odwiedzin: 190

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności