Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w podziale na cztery części: Część I – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część II – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót; Część III – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część IV – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót - nr referencyjny: DPZP.DA.24/17/2022/TP

Nazwa postępowania Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w podziale na cztery części: Część I – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część II – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót; Część III – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część IV – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót
Numer referencyjny DPZP.DA.24/17/2022/TP
Tryb postępowania Tryb podstawowy
Data publikacji 05.08.2022
Termin składania ofert 16.08.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pisemnych usług tłumaczeń językowych, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:

Część I – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (europejski) i na odwrót;

Część II – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót;

Część III – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (europejski) i na odwrót;

Część IV – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót.

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4. Zamawiający informuje iż, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl , na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, zmiany terminu składania ofert oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-08-05 11:42:11 (Anna Karpeta-Stasiak)
Opublikowano: 2022-08-05 11:42:11 (Anna Karpeta-Stasiak)

Liczba odwiedzin: 150

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności