Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. za rok 2019 i 2020 - nr referencyjny: BPR.RN.25.53/2019

Nazwa postępowania Postępowanie na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. za rok 2019 i 2020
Numer referencyjny BPR.RN.25.53/2019
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Data publikacji 13.09.2019
Termin składania ofert 27.09.2019

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa (piętro III), w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, w zabezpieczonej kopercie i oznaczonej „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PAIH S.A. ZA ROK 2019 I ROK 2020” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Spółki niniejszego Ogłoszenia, tj. do dnia 27 września 2019 roku do godz. 15:00. 

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2019-09-13 12:08:31 (Alicja Madej)
Opublikowano: 2019-09-13 12:08:31 (Alicja Madej)

Liczba odwiedzin: 99

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności