Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. - nr referencyjny: DPZP.DP.24/24/2022/TP

Nazwa postępowania Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Numer referencyjny DPZP.DP.24/24/2022/TP
Tryb postępowania Tryb podstawowy
Data publikacji 04.01.2023
Termin składania ofert 01.02.2023
Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2023-01-04 15:30:34 (Małgorzata Staśkiel)
Opublikowano: 2023-01-04 15:30:34 (Małgorzata Staśkiel)

Liczba odwiedzin: 164

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności