„Świadczenie usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz PAIH S.A.” - nr referencyjny: DPZP.DF.24.26.2022/ZO

Nazwa postępowania „Świadczenie usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz PAIH S.A.”
Numer referencyjny DPZP.DF.24.26.2022/ZO
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Data publikacji 31.10.2022
Termin składania ofert 07.11.2022

„Świadczenie usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz PAIH S.A.” w zakresie: podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku u źródła WHT, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, należności celnych, podatków lokalnych (m. in. podatku do nieruchomości), podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) oraz innych podatków i opłat, Ordynacji podatkowej, polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-11-03 15:17:22 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2022-11-03 15:17:22 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 141

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności