„Kompleksowa organizacja etapu krajowego oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na rynku USA – postępowanie uzupełniające” - nr referencyjny: BPR.CZP.25.18/2020/PN

Nazwa postępowania „Kompleksowa organizacja etapu krajowego oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na rynku USA – postępowanie uzupełniające”
Numer referencyjny BPR.CZP.25.18/2020/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 14.08.2020
Termin składania ofert 02.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest:     „Kompleksowa organizacja etapu krajowego oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na rynku USA – postępowanie uzupełniające”

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Kompleksowa organizacja 3-dniowego warsztatu w formie zdalnej (webinarium) na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek USA.


CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - Świadczenie usługi merytorycznej oceny strategii ekspansji Grantobiorców  w formie zdalnej w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert: 02.10.2020 r godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 02.10.2020 r. godz. 11:30

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2020-09-16 15:13:03 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2020-09-16 15:13:03 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 140

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności