Działania komunikacyjne towarzyszące udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai - nr referencyjny: DOW.DSiPG.25.3/2021/PN

Nazwa postępowania Działania komunikacyjne towarzyszące udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai
Numer referencyjny DOW.DSiPG.25.3/2021/PN
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 26.05.2021
Termin składania ofert 28.06.2021

Przedmiotem zamówienia są działania komunikacyjne towarzyszące udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai. Cele komunikacyjne projektu wynikają z założeń zawartych w Koncepcji Programowej udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, która stanowi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 28 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00.

Dokumentacja postępowania

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2021-05-26 10:23:38 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2021-05-26 10:23:38 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 106

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności