​„Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na dwie części: Część nr 1 – lokalizacja przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, Część nr 2 – lokalizacja przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie” - nr referencyjny: DPIZP.DAIZK.25/18/2021/TP

Nazwa postępowania ​„Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na dwie części: Część nr 1 – lokalizacja przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, Część nr 2 – lokalizacja przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie”
Numer referencyjny DPIZP.DAIZK.25/18/2021/TP
Data publikacji 17.08.2021
Termin składania ofert 30.08.2021

Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na dwie części:
– Część nr 1 – lokalizacja przy ul. Bagatela 12 w Warszawie,
– Część nr 2 – lokalizacja przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie

 

Zamawiający informuje iż, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, zmiany terminu składania ofert oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2021-08-17 16:15:34 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2021-08-17 16:15:34 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 92

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności