Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo–wodno-drogowego elementów wystaw stałych do Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz kompleksowej usługi montażu i demontażu elementów wystaw stałych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju w podziale na dwie części. - nr referencyjny: DPiZP/DSiPG.25/15/2021/TP

Nazwa postępowania Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo–wodno-drogowego elementów wystaw stałych do Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz kompleksowej usługi montażu i demontażu elementów wystaw stałych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju w podziale na dwie części.
Numer referencyjny DPiZP/DSiPG.25/15/2021/TP
Data publikacji 01.07.2021
Termin składania ofert 14.07.2021


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej w terminie do dnia 14.07.2021 do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.07.2021 r. o godzinie 13:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2021-07-12 15:12:25 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2021-07-12 15:12:25 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 89

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności