Świadczenie usług w zakresie usuwania bieżących awarii oraz napraw w budynkach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanych na terenie Warszawy - nr referencyjny: DPZP.DA.25/2/2022/ZO

Nazwa postępowania Świadczenie usług w zakresie usuwania bieżących awarii oraz napraw w budynkach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanych na terenie Warszawy
Numer referencyjny DPZP.DA.25/2/2022/ZO
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Data publikacji 28.01.2022
Termin składania ofert 03.02.2022

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania bieżących awarii oraz napraw w budynkach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Zamawiający informuje iż, przedmiotowe zapytanie ofertowe zostało również zamieszczone pod adresem https://paih.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/313522/swiadczenie-uslug-w-zakresie-usuwania-biezacych-awarii-oraz-napraw-w-budynkach-polskiej-agencji-inwestycji-i-handlu-s-a-zlokalizowanych-na-terenie-warszawy 

Ofertę (formularz ofertowy) należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako skan podpisanego formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami na adres e-mail: administracja@paih.gov.pl  

Dokumentacja postępowania

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-01-28 10:52:23 (Gabriela Bajor)
Opublikowano: 2022-01-28 10:52:23 (Gabriela Bajor)

Liczba odwiedzin: 94

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności