„Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych z Grantobiorcami” - nr referencyjny: MPT/7-US/2019

Nazwa postępowania „Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych z Grantobiorcami”
Numer referencyjny MPT/7-US/2019
Tryb postępowania Usługi społeczne
Data publikacji 21.02.2019
Termin składania ofert 28.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji seminariów warsztatowych z Grantobiorcami. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Zamówienie jest współfinansowane  w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.  w celu realizacji  Projektu Polskie Mosty Technologiczne  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2019-02-21 16:37:34 (Magdalena Sitko)
Opublikowano: 2019-02-21 16:37:34 (Magdalena Sitko)

Liczba odwiedzin: 77

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności