„Organizacja wydarzenia PAIH Forum Biznesu 2022” - nr referencyjny: DPZP.DPK.24/16/2022/TPS

Nazwa postępowania „Organizacja wydarzenia PAIH Forum Biznesu 2022”
Numer referencyjny DPZP.DPK.24/16/2022/TPS
Tryb postępowania Tryb podstawowy
Data publikacji 29.07.2022
Termin składania ofert 16.08.2022

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowa organizacja wydarzenia pn.  „PAIH Forum Biznesu 2022”, które odbędzie się w dniu 05.10.2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

 

Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym naciskiem na MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne.

Wydarzenie będzie zorganizowane na PGE Narodowym, na powierzchni  ekspozycyjnej wynajętej i wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na 5 poziomach umiejscowionych bezpośrednio nad sobą, z łatwą możliwością komunikacji między poziomami.

 

UWAGA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma zakupowa”) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://paih.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-08-09 09:37:01 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2022-08-09 09:37:01 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 136

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności