Wycena budynku Pawilonu Polskiego wraz z jego wyposażeniem na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. - nr referencyjny: DPZP.DF.24.22.2022/ZO

Nazwa postępowania Wycena budynku Pawilonu Polskiego wraz z jego wyposażeniem na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.
Numer referencyjny DPZP.DF.24.22.2022/ZO
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Data publikacji 09.08.2022
Termin składania ofert 16.08.2022

Przedmiotem zamówienia jest:

Wycena budynku Pawilonu Polskiego wraz z jego wyposażeniem na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Budynek jest budynkiem tymczasowym, PAIH SA ma prawo do nieruchomości na której posadowiony jest budynek na podstawie umowy licencyjnej, która wygasa 30 września  br. w tym terminie PAIH SA jest zobowiązany do rozbiórki budynku i przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego.

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert upływa 16.08.2022 r. o godz. 09:00

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2022-08-10 14:25:22 (Karolina Dominikowska)
Opublikowano: 2022-08-10 14:25:22 (Karolina Dominikowska)

Liczba odwiedzin: 115

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności