Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. informuje, że od 13 czerwca 2023 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowe, wstępne konsultacje rynkowe, zapytania o szacowaną wartość zamówienia oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl/open-auctions.html w module „Postępowania” w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PAIH S.A. dla uczestników postępowań w ramach zamówień publicznych »

Plan postępowań o udzielenie zamówień (2023) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024 - aktualizacja 18.03.2024) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024 - aktualizacja 10.04.2024) »


< 1 2 3 4 ... 19 >

Nazwa postępowania
Dostawa subskrypcji pakietu "Microsoft 365" lub rozwiązania równoważnego na potrzeby PAIH S.A. wraz z usługami towarzyszącymi.
Dostawa subskrypcji pakietu „Microsoft 365” na potrzeby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., z podziałem na dwie części w zakresie: Część nr 1 – usług pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży, wystawiania, wydawania i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na trasach krajowych i zagranicznych, Część nr 2 – usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą.
Zakup energii elektrycznej dla budynków własnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zlokalizowanych w Warszawie.
Udzielenie i dostarczenie gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań PAIH S.A. wynikających z umowy o dofinansowanie projektu Polskie Mosty Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
,, Organizacja i obsługa Konferencji dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ‘’
Organizacja etapu krajowego – stworzenie strategii ekspansji, obsługę logistyczną organizowanych warsztatów oraz usługę oceny wniosków i strategii ekspansji w projekcie PMT na rynek USA.
Prowadzenie czynności doradczych procesu inwestycji i zamówień publicznych dotyczących projektu i budowy Pawilonu Polski wraz z ekspozycją wewnętrzną w Pawilonie Polski na Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace oraz jego rozbiórki po zakończeniu Wystawy
„Świadczenie usług doradztwa księgowo-podatkowego na rzecz PAIH S.A.”
Dostawę prenumeraty prasy w wersji papierowej i elektronicznej dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A

< 1 2 3 4 ... 19 >


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2024-04-10 14:40:06 (Marcin Krupczyński)
Opublikowano: 2024-04-10 14:40:08 (Marcin Krupczyński)

Liczba odwiedzin: 30914

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności