Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. informuje, że od 13 czerwca 2023 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytania ofertowe, wstępne konsultacje rynkowe, zapytania o szacowaną wartość zamówienia oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl/open-auctions.html w module „Postępowania” w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez PAIH S.A. dla uczestników postępowań w ramach zamówień publicznych »

Plan postępowań o udzielenie zamówień (2023) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024 - aktualizacja 18.03.2024) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024 - aktualizacja 10.04.2024) »
Plan postępowań o udzielenie zamówień (2024 - aktualizacja 15.07.2024) »


< 1 2 3 4 5 ... 19 >

Nazwa postępowania
Dostawę prenumeraty prasy w wersji papierowej i elektronicznej dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A
Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
Dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na trzy części (...)
Organizacja i obsługa konferencji dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A
Wycena budynku Pawilonu Polskiego wraz z jego wyposażeniem na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w podziale na cztery części: Część I – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część II – tłumaczenia z języka polskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót; Część III – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (europejski) i na odwrót; Część IV – tłumaczenia z języka angielskiego na język obcy (pozaeuropejski) i na odwrót
„Organizacja wydarzenia PAIH Forum Biznesu 2022”
Zapewnienie usługi Systemu Centralnego Wydruku dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przez okres 12 miesięcy
Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., z podziałem na dwie części w zakresie: – Część nr 1 – usług pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży, wystawiania, wydawania i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na trasach krajowych i zagranicznych, – Część nr 2 – usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą”

< 1 2 3 4 5 ... 19 >


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2024-07-15 16:01:21 (Anna Woińska)
Opublikowano: 2024-07-15 16:01:24 (Anna Woińska)

Liczba odwiedzin: 40406

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności